Magnus Nestun

Business Area Manager, Millnet

Millnet var trötta på att åka Sverige runt för att ha möten med halvkalla leads. De efterfrågade en strategisk telemarketingpartner och resultatet blev att de idag har de ett lyckat samarbete med Brightvision som driver in möten där över 30% av mötena blir till affärer.

Millnet utvecklar enkla webbaserade system inom tidsredovisning, bemanning och rekrytering. De hjälper sina kunder att spara tid i dessa processer som annars kan vara mycket tidskrävande. Millnet har idag ungefär 500 kunder inom norden.

Sedan 2007 har de haft ett samarbete med Brightvision kring att bedriva telemarketing för att boka möten och kartlägga sin marknad.

– Tidigare arbetade vi med en annan partner som ringde åt oss för att boka möten och kartlägga vår målgrupp. Problemet var att de möten vi åkte ut på inte hade tillräckligt hög kvalité så kampanjerna genererade inte i så många sälj. Vi tröttnade på att åka Sverige runt på halvkalla leads och det var så vi kom i kontakt med Brightvision, säger Magnus Nestun, business area manager på Millnet.

Ett smidigt upplägg

På Brightvision betalar man per ringd timme istället för per lead.

– Jag upplever att det gör att kvalitén på leadsen blir högre. Då tvingas inte mötena in utan det handlar om att vaska fram leads där det finns ett intresse och i många fall även en budget för investering. Förberedelsen inför en kampanj är att vi skickar ut informationsmail till prospekten som Brightvision följer upp på. Brightvision lämnar över prospektet först när ett möte är bokat. Det gör att vi kan fokusera på andra leads och har på så sätt försäljning från två olika håll.

Upplägget idag är att Millnet kör löpande telemarketingprojekt på två av deras affärsområden – bemanning och tid/projekt. Det rings totalt 20 timmar i veckan och de senaste 5 åren är det samma konsult på Brightvision som ringt för Millnet. Fokus är på att boka möten och kartlägga marknaden genom att minst få svar på fyra standardfrågor som Brightvision och Millnet gemensamt kommit fram till.

– Vi skickar mail inför samtalet och vi följer upp samtalen med mail om det inte blir ett möte direkt. Det är alltså en pågående nurturingprocess där vi håller prospekten varma och det förenklas genom att det är samma konsult som ringer och har ringt de senaste 5 åren för oss, säger Bo.

Transparens och full koll på vad som görs

Så fort ett möte bokas skickas det över till Magnus och hans kollegor på Millnet. Varje vecka skickas en veckorapport där alla intervjuer och en översiktlig vy av projektet redovisas. Alla samtal spelas in så att säljaren har full koll på hur dialogen med prospektet har gått inför mötet.

– Att vi kan lyssna på samtalen är superbra. Ibland dyker det upp frågor och då är det bra att kunna lyssna på dialogen. Även bra för säljarna att kunna lyssna inför möten. All statistik redovisas även så vi har hela tiden full koll på vad som görs.

Över 30% hit rate på mötena

Magnus har rekommenderat Brightvision många gånger och styrelseordföranden brukar ta upp samarbetet mellan Brightvision och Millnet som en lyckad historia.

– Vi vet att det är lönsamt för oss att arbeta med Brightvision, vi behöver egentligen inte ens räkna på det. På de möten som Brightvision levererar så blir ungefär varannan, var tredje besök till en affär. Det innebär ett hit rate på över 30%. Det är otroligt bra!

Sammanfattningsvis så är Millnet nöjda med att idag ha en strategisk partner som hjälper dem att driva in affärer. Över 30% av mötena som levereras av Brightvision blir till affärer och de jobbar idag långsiktigt med att hålla sina prospekt varma.

– Vi driver in fler affärer idag och ingen potentiell kund slarvas bort! avslutar Magnus Nestun, Business Area Manager på Millnet.